شرکت سمپاشی منازل با کارشناسان بهداشتی

از بین بردن موش

برای مبارزه با موش ها بسته به شرایط محیط و نوع موش یکی از طرق زیر را بکار می برند:

۱ـ برای مبارزه و از بین بردن موش آبی-یک کیلو هویج یا خیار را به قطعات کوچک تقسیم کرده با ۵۰ گرم فسفور دو زنگ آلوده می کنند و در داخل لانه های فعال یک تا دو قطعه قرار می دهند و دهانه آن را مسدود می کنند. 

۲ـ برای موش کلاهو از طعمه ۵ درصد فسفور دو زنگ در ذرت* همراه با دو درصد روغن مایع استفاده می کنند.

۳ـ برای مبارزه با موش ورامین از طعمه ۵ درصد فسفور دو زنگ و گندم استفاده می کنند که نتایج بسیار خوبی میدهد. اگر لازم باشد در پائیز با این موش مبارزه می شود اگر به جای گندم از تخم خربزه استفاده کنند نتایج بهتری می دهد.

۴ـ برای از بین بردن موش های خانگی و انباری طعمه مسموم دو درصد فسفور دو زنگ و گندم کافی است.

در کاربرد سم پاشی یا استفاده از طعمه های مسموم باید دقت کافی مبذول نمود که خطر مسمومیت برای انسان، پرندگان و جانوران دیگر پیش نیاید.

درباره موشهای صحرائی،  باید قبلا لانه ها را با خاک پر کرده و رها نمود تا دوباره به وسیله موشها باز شود. بدین ترتیب لانه های فعال مشخص میگردد. یک روز بعد در داخل هر لانه دوتا سه دانه گندم مسموم یا ذرت مسموم میریزند و دوباره لانه را مسدود میکنند. در مجاورت منازل و جاهایی که احتمال مسمومیت پرندگان خانگی باشد و یا داخل انبار ها بهتر است از جعبه های محتوی طعمه استفاده شود. بدین ترتیب که جعبه هائی از مقوا یا چوب به ابعاد ۱۰. ۲۰. ۴۰ می سازند در دو طرف جعبه سوراخ هایی به طور روبرو و به فاصله یک سانت از کف حعبه تعبیه میکنند و داخل آن طعمه می ریزند این جعبه ها را در هنگام شب در کنار لانه و یا در مسیر موشها قرار می دهند و هنگام صبح این جعبه را جمع کرده و در محل محفوظی نگه میدارند. 

در ساختن طعمه مسموم باید نهایت دقت انجام گیرد تا دست کارگران به سم آلوده نشود و طعمه بوی دست آنها را نگیرد. بعضی از موشها شدیدآ به بوی دست انسان حساس هستند و در این صورت از طعمه نمی خورند. برای این موضوع بهتر است از دستکش های پلاستیکی استفاده شود. در موقع ریختن طعمه نیز بهتر است از قاشق مخصوص استفاده شود و نباید با دست پوشیده شود.

برای ساختمان طعمه مسموم ابتدا گندم را در ظرف مخصوصی می ریزند و روغن مایع را روی آن پاشیده و با یک قاشق بلند چوبی کاملا به هم می زنند تا به طور یکنواخت با روغن آغشته شود، سپس فسفور دو زنگ را مطابق اندازه داده شده روی گندمهای چرب پاشیده خوب به هم می زنند تا کاملا آلوده شود. در سطح وسیع می توان از بشکه های مخصوص ضدعفونی بذر برای این منظور استفاده نمود. باید توجه داشت که طعمه فسفور دو زنگ مدت زیادی نمی ماند و بزودی در اثر تبخیر فسفین اثر خود را از دست می دهد. به همین لحاظ باید از این طعمه به اندازه مصرف روزانه تهیه شود.

۵ـ علف مسموم ـ یکی از راههای مبارزه با موش صحرائی استفاده از علف های مسموم کننده است. بدین ترتیب که دو کیلو آرسنیک دوشو را با دو کیلو خاک نرم الک شده یا خاکستر خالص مخلوط می کنند. سپس دو کارگر یکی سطل محتوی سم را در دست گرفته و دیگری دسته های کوچک علف را خم کرده و یک طرف آن را به سم آغشته می کنند و در سوراخ موش قرار می دهند. به طوری که قسمت آلوده داخل سوراخ قرار گیرد. موشها برای خارج کردن علف از پوزه و دست های خود استفاده می کنند که در نتیجه به سم آلوده می شود.چون موش ها بدن خود را می لیسند، لذا سم آرنیت دوشو وارد بدن موشها شده و آنها را از بین می برد.

در مبارزه با موشهای خانگی از ترکیباتی نظیر وارفارین- زلیو - کلرات - کاستریکس و نظایر آنها نیز استفاده می شود که در هر مورد دستور کاربرد نیز آمده است.